רישיון עסק – טרם רכישת זיכיון

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 בא על מנת לשמור, בין היתר, על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושב. משכך, רישיון לניהול עסק בא להבטיח כי בעל הרישיון לעסק נקט בכל האמצעים והסידורים הדרושים על מנת להפעיל את העסק בצורה תקינה ובטוחה, בהתאם להוראות הדין. לשם כך מגדיר חוק רישוי עסקים 90 סוגי עסקים המחויבים בהוצאת רישיון עסק בהתאם לאופיו, היקפו, וסוג פעילותו של העסק. בין היתר נמצאים ברשימה זו עסקי מזון, אלכוהול, מסחר וקוסמטיקה. באגף לרישוי עסקים בעירייה או ברשות המקומית תוכלו לקבל מידע מדויק על סוגי העסקים החייבים בהגשת בקשה לקבלת רישיון עסק.

רישיון עסק – לא רק בפתיחת העסק!

כמו כן, קבלת רישיון עסק נדרשת גם כאשר מתרחשים בעסק או בבעלות עליו שינויים הדורשים הגשת בקשה נוספת לקבלת רישיון עסק. מקרים כאלה כוללים:

שינויים בעסק

  • תוספת או צמצום שטח
  • שינויים פנימיים וחיצוניים בתוכנית העסק
  • תוספת / צמצום סוגי העיסוקים

שינויים בבעלות על העסק

  • תוספת של שותף לעסק או פרישתו של שותף
  • העברת בעלות
  • הכנסת מנהל קבוע לעסק
  • שינוי שם העסק אצל רשם החברות
  • מכירת הזכויות לחברה אחרת

לאחר הגשת הבקשה לקבלת רישיון עסק ברשות המקומית, תעבור הבקשה לבחינה ועל מגיש הבקשה יהיה להציג בפני מחלקת רישוי עסקים את האישורים הדרושים. לרוב, יהיו אישורים אלה אישורים ממשטרת ישראל, מכבי אש, אגף איכות הסביבה אגף התברואה וועדת תכנון ובניה.

מהו תוקפו של רישיון העסק?

ישנן ארבע אפשריות לאורך תוקפו של רישיון עסק:

רישיון לצמיתות – בעבר, תוקף רישיון לעסק לא פג כל עוד לא ביטלה אותו הרשות או כל עוד לא חלו בעסק שינויים לעומת מה שאושר בעת קבלת הרישיון. לאחרונה, הוגשה הצעה לתיקון החוק, כך שהזמן המקסימאלי לתוקף רישיון עסקי יהיה ל-15 שנה, לאחריהן יצטרך העסק לחדש את הרישיון.

רישיון תקופתי – הניתן לתקופה מוגבלת.

רישיון זמני – ניתן לתקופה הקצרה כפי שמוגדר בתקנות, אך לא פחות משנה (עסקים עונתיים).

היתר זמני – רישיון לתקופה שאינה עולה על שנה, במהלכה תיבחן פעילותו של העסק על ידי הרשויות המקומית.

 

מהם התנאים לקבלת רישיון עסק?

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים לקבלת רישיון עסק:

תנאי מוקדם – תנאי שמציבה רשות הרישוי או נותני השירות כתנאי לקבלת הרישיון

תנאי ברישיון/בהיתר זמני – תנאי אותו יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק

תנאי נוסף ברישיון – תנאי שעלול להתווסף לאחר שהוצא רישיון העסק

יש להדגיש, כי לפני החתימה על חוזה זכיינות והסכם השכירות, חשוב לגשת למחלקת רישוי העסקים ולקבל את האישור בדבר האפשרות להפעיל עסק מסוג מסוים בנכס המבוקש.

בין אם תחליטו על רכישת חוזה זכיינות או על הקמת עסק עצמאי, ליווי וייעוץ של עורך דין לעינייני זכיינות המתמחה ברישוי לעסקים, כבר בשלב הקמת העסק והגשת הבקשה לקבלת רישיון עסק, יכולה לחסוך לכם לא רק עוגמת נפש רבה, אלא גם כסף רב.

 

מקימים עסק? חושבים להיכנס להתקשרות זכיינית?

משרד עורך דין מנור תמרי, המתמחה ברישוי לעסקים ובאספקטים המשפטיים הנדרשים לעסק, בעל ניסיון רב בתחום וישמח לייעץ וללוות אתכם לאורך כל דרככם!

התייעצו איתנו בטלפון 03-6033535 או בדוא"ל: Manor@tamary-law.co.il