09-3750677
מנור תמרי | אייקון

כל מה שיש לדעת על הקמת חברה בע"מ

מתכננים להקים עסק? מתלבטים בין חברה בע"מ לצורות ההתאגדות האחרות? המאמר שיעשה לכם סדר בדברים!

הקמת חברה בע"מ מעניקה יתרון משמעותי ביותר לבעלי המניות שלה, באמצעות "האישיות המשפטית הנפרדת" הקיימת של החברה. בעת הקמתה, מקבלת החברה מספר זיהוי (ח.פ.) המהווה מעין תעודת זהות המבדילה בין החברה עצמה לבין בעלי המניות שלה, כך שבמרבית המקרים, נושה של החברה יוכל לבוא בטענות כלפי החברה בלבד ולא כלפי בעלי המניות שלה.

מהו הסכם מייסדים?

במקרים בהם בחברה המוקמת קיימים שני שותפים (או יותר) יש צורך לערוך בין הצדדים הסכם מייסדים, שתכליתו היא, למעשה, להסדיר את מערכת היחסים בין השותפים באספקטים המשפטיים והעסקיים ולעגן אותה במסמך כתוב. ההסכם קובע ומפרט את הזכויות והחובות של כל אחד מהשותפים, ובשעת משבר, הוא מתווה את דרכי התנהלותם של החברה והשותפים.

מי רשאי לייסד חברה?

סעיף 2 לחוק החברות קובע, כי כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרותיה של החברה אינן מנוגדות לחוק, אינן בלתי מוסריות או שאינן נוגדות את תקנות הציבור.

לשם יסוד חברה, יידרש המבקש להגיש בקשה ליסוד חברה לרשם החברות. הליך זה חייב להתבצע על ידי עורך דין שיערוך את המסמכים הנדרשים ויאמת את חתימת המבקש עליהם. כמו כן, יידרש המבקש להקים חברה לשלם אגרת רישום לרשם החברות בסכום שגובהו משתנה מעת לעת. את הסכום העדכני, תוכלו לראות כאן.

רשם החברות יבחן את הבקשה, ויאשר אותה, יוקצה לחברה מספר רישום (ח.פ.) אשר מצוין בתעודת ההתאגדות של החברה החדשה.

בחירת שם לחברה

בעת הקמת החברה, נדרש המבקש לבחור לחברה שם ולצרף שלוש אופציות חלופיות לשם זה. שם החברה אמנם חייב להיות בעברית, אבל ניתן להוסיף את שם החברה המבוקש גם באנגלית. בסוף השם יצוין, לרוב, כי מדובר בחברה בע"מ – בעירבון מוגבל, כלומר – אחריות בעלי המניות בה מוגבלת כלפי התחייבויותיה של החברה (אשר כאמור, נחשבת לאישיות משפטית נפרדת ממחזיקי המניות שלה.

חברה חדשה לא יכולה לשאת שם של חברה שונה הרשומה כדין בישראל או שם הדומה לו עד כדי כך שהוא יכול להטעות, אינה יכולה לשאת שם של סימן מסחר רשום או שם הדומה לו עד כך שיכול להטעות, שם שרשם החברות סבור כי יש בו משום התרמית או ההטעיה, או שם שרשם החברות סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנות הציבור, ברגשותיו או בפלח אוכלוסייה מסוים.

קיומו של תקנון חברה

כל חברה מחויבת בקיומו של תקנון חברה שהוא מעבר להסכם המייסדים בין השותפים (במידה וקיים הסכם כזה). תקנון זה מהווה חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. תקנון החברה חייב להכיל את הפרטים הבאים: שם החברה, מטרותיה, הון המניות הרשום והגבלת האחריות. בנוסף, ניתן להוסיף לתקנון החברה את הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה, פרטים על אופן הניהול של החברה, ולמעשה, כל נושא אחר אותו מעוניינים השותפים להסדיר ולעגן.

חשיבות מעורבותו של עורך דין בהקמת חברה

בניגוד לצורות העסקה/עסקים אחרות (כפרילנסר או שכיר) אשר אינן מפוקחות ונתונות לרגולציות רבות כל כך, לאורך תהליך הקמת חברה, השימוש בשירותיו המקצועיים של עורך דין המתמחה בתחום אינו זכות, אלא מהווה חובה של ממש, לאור הצורך לחתום על מסמכים שונים, להתנהל מול הרשויות, לנסח הסכמים וכד'.

עורך הדין המלווה את החברה לאורך תהליך הקמתה יעניק לחברה ולשותפים את הייעוץ המשפטי הנדרש להם על מנת להתגבר על מכשולים בירוקרטים ומשפטיים הקיימים בעת הליך הקמת החברה ואף במהלך פעילות השוטפת.

מתכננים להקים חברה?

אל תעשו זאת לפני שתתייעצו איתנו!

בטלפון 03-6033535 או בדוא"ל: Manor@tamary-law.co.il