09-3750677
מנור תמרי | אייקון

זיכרון דברים לפני חתימה על הסכם זכיינות

במקרים רבים, רשת מזכה וזכיין-לעתיד מחליטים לחתום על מסמך עקרונות, כשלב מקדים לפני שהם חותמים על הסכם זכיינות. מסמך זה מכונה "זיכרון דברים לקראת הסכם זיכיון" וגם "מסמך עקרונות בזכיינות", ושכיח, בעיקר, במצבים בהם הזכיין והרשת המזכה נמצאים בשלבים מתקדמים במשא ומתן ביניהם, אבל טרם הבשילו כל התנאים לחתימה על ההסכם הסופי או שנדרשים רכיבים נוספים לניסוחו הסופי של הסכם הזכיינות. עד כמה נחוץ מסמך זה? מהו המעמד המשפטי שלו?

זיכרון דברים שלפני הסכם זכיינות

במרבית המקרים, מדובר בהסכם מחייב לכל דבר. המשמעות הדבר, היא שלמרות שקיימים בזיכרון הדברים חוסרים, וכי למרות שעדיין אין הסכם זיכיון חתום בין שני הצדדים, בחתימה על זיכרון הדברים יצרו לעצמם הצדדים מסגרת הסכם מחייב והם מחויבים, מבחינה המשפטית, לפעול על פי האמור בו. לכן, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לחתימה על מסמך כזה, ואף מומלץ במידת האפשר, להימנע ממנו. במקרים אחרים, קיים הכרח לקיומו של המסמך לפני החתימה על הסכם זכיינות. במקרים כאלה, יכלול המסמך מספר רכיבים מהותיים, כגון זהותם של הצדדים החתומים, שם המותג, מיקומו או אזורו של הסניף, הצהרותיהם של הרשת המזכה ושל הזכיין, גובה דמי הזיכיון ואופן תשלומו, גובה התשלומים החודשיים (התמלוגים) אשר הזכיין מתחייב לשלם לרשת, טריטוריית הזיכיון, תקופתו של הזיכיון והאופציות להארכתו, זכות ראשונים לסירוב לזיכיון נוסף, ודברים נוספים המהותיים בעיני הצדדים. במקרים של רכישת זיכיון פעיל (זכיין אשר נכנס במקומו ובמיקומו של זכיין אחר) יש צורך להתייחס למחיר הזיכיון הפעיל ולהציב תנאי לכך לאישור בעל הנכס את השוכר החדש.

האם חייבים זיכרון דברים לפני החתימה על הסכם זכיינות?

במרבית המקרים, ניתן לוותר על מסמך העקרונות או זיכרון הדברים בין הרשת המזכה לזכיין, מאחר וחשוב לציין, כי, כיום, בתי המשפט מתייחסים לזיכרון דברים כאל מסמך משפטי מחייב, גם כשהוא אינו כולל את כל הפרטים הדרושים להתנעת העסקה וגם אם לא נוסח על ידי עו"ד להסכם זכיינות. הדבר נובע מהחשיבות הרבה שמייחס בית המשפט לכוונתם של הצדדים לפני החתימה, והוא משלים את הפרטים החסרים במקרי מחלוקת, לפי התרשמותו מכוונותיהם של הצדדים. במידה והצדדים, בכל זאת, מחליטים לחתום על מסמך כזה, יש לדאוג לכך שיכיל את כל הפרטים שהזכרנו קודם לכן, שיגדיר את העסקה באופן מפורט ככל האפשר, תוך התניה של האמור במסמך בכך שהסכם הזיכיון המחייב ייחתם רק לאחר השלמתן של כל הבדיקות המשפטיות והבדיקות האחרות הנדרשות בתוצאות משביעות רצון.

חשיבות מעורבותו של עו"ד להסכם זכיינות בתהליך

חשוב מאד להדגיש, כי מדובר בנושא מורכב אשר מומלץ מאד שלא להקל ראש בנוגע אליו. התכנון הנכון והקפדני של רכישת זיכיון, כולל ניסוחו של זיכרון הדברים על ידי עו"ד להסכם זכיינות, יכול לחסוך עגמת נפש וכסף בעתיד!

חושבים להיכנס להתקשרות זכיינית?

משרד עורך דין מנור תמרי, עורך דין המתמחה בזכיינות, הוא בעל ניסיון רב בתחום וישמח לייעץ וללוות אתכם לאורך כל דרככם!

התייעצו איתנו בטלפון 03-6033535 או בדוא"ל: Manor@tamary-law.co.il

 

(*האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי/עסקי או מהווה תחליף לייעוץ משפטי עסקי בזכיינות. כל המסתמך על האמור במאמר זה בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד.)