ליווי וייעוץ משפטי עם קבלת כתב אישום ברישוי עסקים .